பொய்யன்.ஜை-அபு அப்தில்லாஹ்

Wednesday, January 4, 2012 Posted byபொய்யன்பீஜே செங்கிஸ்கான்........
பொய்யன்.ஜை-அபு அப்தில்லாஹ் 

பொய்யன் சமாத்தும் அசிங்கமான அபு அப்தில்லாஹ்வும்   என பொய்யன் தளத்தில் வெளி வந்த ஒரு கட்டுரைக்கு ஆரம்ப காலத்தில் அண்ணனை நன்கறிந்தவரும் அந்நஜாத் ஆசிரியருமான அபு அப்தில்லாஹ் அவர்கள் அளித்துள்ள பதில் கட்டுரை pdf வடிவில் உள்ளதால் தரவிறக்கி படிக்கவும்.


poyyan jai.pdfpoyyan jai.pdf
88K   View   Download  

0 Response to "பொய்யன்.ஜை-அபு அப்தில்லாஹ்"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

அதிகம் பார்த்தது..